Skip to content Skip to navigation

Thông báo về buổi báo cáo học thuật của NCS Đỗ Thị Thanh Tuyền

Kính gửi: Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học

Khoa Khoa học máy tính, bộ môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS. Đỗ Thị Thanh Tuyền để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn".
Các nội dung sẽ được trình bày trong Báo cáo học thuật lần 01 của luận án "Mô hình tìm kiếm văn bản tiếng Việt dựa trên ngữ nghĩa":

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuấn Đăng; PGS.TS. Vũ Đức Lung

Nội dung báo cáo:

  1. Giới thiệu vấn đề nghiên cứu
  2. Lý do lựa chọn đề tài
  3. Các nghiên cứu liên quan
  4. Mục tiêu và kết quả nghiên cứu
  5. Những đóng góp khoa học
  6. Bố cục Báo cáo tổng kết
  7. Hướng phát triển

Người báo cáo : NCS. Đỗ Thị Thanh Tuyền
Thời gian: 09h00 sáng thứ năm 29/06/2017

Địa điểm : Nhà C, phòng C106, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Kính mời Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học sắp xếp đến tham dự và cho ý kiến đóng góp.

Trân trọng.