Skip to content Skip to navigation

Thông báo về buổi báo các học thuật của NCS Phạm Thế Anh Phú

Kính gửi Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS,

Để chuẩn bị seminar lần 2 cho NCS Phạm Thế Anh Phú, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin tổ chức sinh hoạt học thuật cho NCS. Phạm Thế Anh Phú với Chủ đề: "Cải tiến mô hình khai phá mạng thông tin không đồng nhất có xét đến yếu tố tương đồng trong chủ đề giữa các thực thể trong mạng thông tin"
 
Địa điểm: phòng E10.3
Thời gian: 8h30, ngày thứ 5, 7/3/2019.
 

Kính mời Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS sắp xếp tham dự.

Trân trọng.