Skip to content Skip to navigation

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2017 (đợt 1)

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM thông báo xét tuyển trình độ tiến sĩ năm 2017 (đợt 1) như sau:

I. NGÀNH TUYỂN SINH

1. Ngành Khoa học Máy tính, mã số 62 48 01 01

2. Ngành Công nghệ Thông tin, mã số 62 48 02 01

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Xét tuyển dựa trên hồ sơ và phỏng vấn.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Văn bằng: thoả một trong các điều kiện văn bằng sau:

- Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức có thực hiện luận văn) hoặc tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích luỹ từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10) đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

- Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức không thực hiện luận văn) hoặc tốt nghiệp đại học chính quy loại khá có điểm trung bình tích luỹ từ 7.5 trở lên (theo thang điểm 10) đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển và phải có ít nhất một công bố khoa học chuyên ngành thuộc danh mục được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước quy định.

2. Bài luận về hướng nghiên cứu: trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu; tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết của người dự tuyển trong lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4 (theo mẫu).

3. Cán bộ hướng dẫn:

- Được ít nhất một nhà khoa học có chức danh phó giáo sư trở lên hoặc học vị tiến sĩ khoa học; hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (trong đó phải có tối thiểu một giảng viên của Trường Đại học Công nghệ Thông tin đồng ý nhận hướng dẫn).

- Danh sách nhà khoa học và hướng nghiên cứu được công bố trên website: http://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/cac-huong-nghien-cuu-va-nguoi-huong-dan-ncs-nam-2017. Người dự tuyển nếu mời cán bộ hướng dẫn ngoài danh sách này thì phải được sự chấp thuận của Trường Đại học Công nghệ Thông tin trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

4. Thư giới thiệu: Phải có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng ngành với ngành dự tuyển.

5. Phải có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận văn.

IV. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN

- Về ngoại ngữ tiếng Anh: nếu không được xét tuyển môn thi tiếng Anh theo các điều kiện tại mục V sau đây thì phải dự thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1/2017 và điểm thi môn tiếng Anh phải đạt ≥ 6.

- Phỏng vấn xét tuyển: Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh kiểm tra hồ sơ dự tuyển, kết quả học tập ở trình độ đại học, thạc sĩ; trình độ ngoại ngữ; thành tích, công trình nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm hoạt động chuyên môn, ý kiến nhận xét đánh giá và ủng hộ người dự xét tuyển NCS qua hai thư giới thiệu và kết quả bảo vệ bài luận về hướng nghiên cứu.

V. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN MÔN THI TIẾNG ANH

Người dự tuyển đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong
học tập là tiếng Anh;

- Có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn ngữ đã sử dụng trong
học tập là tiếng Anh và không qua phiên dịch;

- Có bằng đại học ngoại ngữ ngành tiếng Anh;

- Có một trong các chứng chỉ, chứng nhận tiếng Anh còn hiệu lực hai năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày 10/5/2017 sau:

 • Tiếng Anh Cấp độ CEFR B2, gồm các chứng chỉ:

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

VNU-EPT

5.5

500 PBT/ITP

173 CBT

61 iBT

600

First FCE

Business Vantage

60

251

 • Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2 của một trong các Trường đại học sau: Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM; Trường Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Vinh; Trường Đại học Cần Thơ; Trung tâm SEAMEO RETRAC;
 • Giấy chứng nhận điểm môn thi tiếng Anh đạt từ 60 điểm trở lên trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học do ĐHQG-HCM tổ chức (từ đợt 1 năm 2015).

VI. LỊCH TRÌNH XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ xét tuyển:

Phát và nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/4/2017

- Lệ phí hồ sơ: 60.000 đồng. (nộp khi mua hồ sơ)

- Lệ phí thi tiếng Anh: 120.000 đồng. (nếu có)

- Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng. (nộp cùng hồ sơ xét tuyển)

- Hồ sơ xét tuyển gồm:

 1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);
 2. Lý lịch khoa học (theo mẫu);
 3. Giấy đồng ý của cán bộ hướng dẫn (theo mẫu);
 1. Thư giới thiệu (theo mẫu);
 2. Đơn xin xét tuyển môn ngoại ngữ tiếng Anh (nếu có) (theo mẫu)
 3. Bản sao bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ;
 4. 02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);
 5. Bài luận về hướng nghiên cứu (tối đa 10 trang A4);
 6. Các công trình, bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu sinh;
 7. Giấy chứng nhận đối tượng chính sách (nếu có);
 8. Hai tấm ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh);
 9. Phiếu khám sức khỏe (có thể bổ sung sau khi trúng tuyển).

- Các văn bằng và bảng điểm do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công chứng bằng Tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại http://cnvb.deta.edu.vn).

2. Ngày thi tuyển:

- Thi môn tiếng Anh: ngày 21 tháng 5 năm 2017 (nếu có).

- Bảo vệ đề cương nghiên cứu, xét tuyển: dự kiến 10/5/2017 (sẽ thông báo sau).

*Lưu ý: Không nhận hồ sơ chưa đầy đủ hoặc hồ sơ gửi qua đường bưu điện. Không giải quyết các thay đổi, bổ sung về văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, đối tượng ưu tiên sau khi đã nộp hồ sơ xét tuyển.

VIII. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

- Thời gian đào tạo tiến sĩ chính thức đối với người có bằng thạc sĩ cùng ngành là 03 năm tập trung, đối với người chỉ có bằng đại học cùng ngành là 05 năm tập trung.

- Nếu nghiên cứu sinh được Trường cho phép không học tập trung thì chương trình đào tạo và nghiên cứu của nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học tập và nghiên cứu tại Trường đáp ứng thời gian đào tạo tiến sĩ theo quy định, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục để thực hiện đề tài nghiên cứu tại Trường

IX. LIÊN HỆ

 1. Trường Đại học Công nghệ Thông tin- Phòng ĐTSĐH&KHCN (Phòng A106)

Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Điện thoại: (84) 837252002-110, 0984 0985 72.

 1. Văn phòng quản lý Sau đại học (Tầng 1-Phòng 103).

Địa chỉ: số 133 G Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM.

Điện thoại: 08- 6673 5861.

Website: sdh.uit.edu.vn                     email: qlsdh@uit.edu.vn