Skip to content Skip to navigation

Thông báo tuyển sinh lớp BTKT đợt 2 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Học bổ sung kiến thức cho tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

  1. Đối tượng tham gia học bổ sung kiến thức:

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển phải học bổ sung kiến thức để đạt yêu cầu chuyên môn dự tuyển.

- Các trường hợp ngành khác ngoài danh mục này sẽ được Hội đồng tuyển sinh xem xét từng trường hợp cụ thể.

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác:

Ngành

Ngành đúng, ngành phù hợp

Ngành gần

Ngành khác

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính

Công nghệ thông tin,
Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, Mạng máy tính và Truyền thông, Tin học, Tin học ứng dụng, Hệ thống thông tin quản lý, Tin học quản lý, Tin học công nghiệp, Toán - Tin, Toán – Điều khiển máy tính, Xử lý thông tin, Kỹ thuật thông tin, Hệ thống thông tin địa lý và các ngành thuộc nhóm Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông.

 

 

 

 

 

 

 

 

Các ngành thuộc nhóm Kỹ thuật và Khoa học hoặc có tên tương tự khác. Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể dựa trên mức độ tương đồng của chương trình đào tạo

Công nghệ thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, An toàn thông tin thuộc trường Đại học Công nghệ Thông tin-ĐHQG-HCM

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, Mạng máy tính và Truyền thông,Tin học , Tin học ứng dụng, Hệ thống thông tin quản lý, Tin học quản lý, Tin học công nghiệp, Tin học kinh tế, Tin học môi trường, Tự động hoá, Điều khiển tự động, Toán-Tin, Lý-Tin, Cơ-Tin, Toán – Điều khiển máy tính, Xử lý thông tin, Kỹ thuật thông tin, Hệ thống thông tin địa lý, Điện tử - Viễn thông, Sư phạm Tin, Sư phạm CNTT.

Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, thuộc trường Đại học Công nghệ Thông tin-ĐHQG-HCM

 

 

 

Hệ thống thông tin

 

 

 

 

Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin quản lý, Hệ thống thông tin kinh doanh, Hệ thống thông tin ngân hàng, Hệ thống thông tin địa lý, Hệ thống thông tin kinh tế.

 

Tin học, Tin học quản lý, Tin học ngân hàng, Tin học ứng dụng, Tin học công nghiệp, Tin học kinh tế, Kỹ thuật thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán, Toán – Tin học, Toán tin ứng dụng, Toán và thống kê, Quản lý thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Thống kê, Khoa học tính toán, Thương mại điện tử.

  1. Môn học bổ sung kiến thức

- Căn cứ vào bảng điểm tốt nghiệp đại học, người dự tuyển phải học bổ sung kiến thức các môn học dưới đây nếu Trường Đại học Công nghệ Thông tin xét thấy chưa đủ yêu cầu:

STT

Môn học

Số tín chỉ

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Công nghệ Thông tin

Ngành
 Hệ thống thông tin

1

Cơ sở dữ liệu

4

x

x

x

2

Lập trình hướng đối tượng

4

x

x

x

3

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

x

x

x

4

Kiến trúc máy tính

3

x

x

 

5

Hệ điều hành

4

x

x

 

6

Mạng máy tính

4

x

x

x

7

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

 

 

x

8

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

3

 

 

x

- Người học phải dự học đầy đủ các buổi học bổ sung kiến thức, dự thi kết thúc
môn học. Khi hoàn thành môn học với điểm thi đạt từ 5 điểm trở lên, người học được cấp
bảng điểm để bổ sung hồ sơ dự tuyển.

  1. Thời gian đăng kí học bổ sung kiến thức:

- Đăng ký học: từ ngày ra thông báo, đến hết ngày 07/7/2019.

- Thời gian học: dự kiến bắt đầu từ ngày 20/7/2019, học vào các buổi tối trong tuần.

- Địa điểm học: 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TP. HCM.

- Học phí: 1.000.000đ/môn.

- Đăng ký qua form : https://docs.google.com/forms/d/1aEjq_AJMfRSL4erkvAREkDfJdRJhB6LozERCRPk...

- Hồ sơ gồm:

  • Bản sao bằng đại học;
  • Bản sao bảng điểm đại học;
  • Bản sao bảng điểm cao đẳng (nếu có).
  1. Địa chỉ liên hệ:
  1. Phòng ĐTSĐH&KHCN (Phòng A106)-Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM. Điện thoại: (028) 37252002-110

  1. Văn phòng quản lý Sau đại học

291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM. Điện thoại: 0933 982 520.

Website: http://www.sdh.uit.edu           

Email: qlsdh@uit.edu.vn