Skip to content Skip to navigation

Thông báo tuyển sinh lớp BTKT đợt 1 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Học bổ sung kiến thức, đáp ứng yêu cầu dự tuyển vào cao học đợt 1/2017

1. Đối tượng dự học bổ sung kiến thức:

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đăng ký dự thi, phải học bổ sung kiến thức để đạt yêu cầu chuyên môn dự thi cao học.

 

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần:

 

Ngành

Ngành/chuyên ngành
đúng

Ngành/chuyên ngành
gần

Khoa học Máy tính

Khoa học Máy tính

Công nghệ Thông tin, Công nghệ Phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật Máy tính, Mạng máy tính và Truyền thông, Tin học, Tin học ứng dụng, Hệ thống thông tin quản lý, Tin học quản lý, Tin học Công nghiệp, Toán-Tin, Toán – Điều khiển máy tính, Xử lý thông tin, Kỹ thuật thông tin, Hệ thống thông tin địa lý….

Ngành

Ngành/chuyên ngành
đúng

Ngành/chuyên ngành
phù hợp

Ngành/chuyên ngành
gần

Công nghệ Thông tin

Công nghệ Thông tin

Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật Máy tính, Mạng máy tính và Truyền thông thuộc Trường Đại học
Công nghệ Thông tin

Khoa học máy tính, Công nghệ Phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật Máy tính, Mạng máy tính và Truyền thông, Tin học, Tin học ứng dụng, Hệ thống thông tin quản lý, Tin học
quản lý, Tin học
Công nghiệp, Toán-Tin, Toán – Điều khiển máy tính, Xử lý
thông tin, Kỹ thuật thông tin, Hệ thống thông tin địa lý….

 

2. Môn học bổ sung kiến thức

STT

Môn học

Số tín chỉ

1

Cơ sở dữ liệu

4

2

Lập trình hướng đối tượng

4

3

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

4

Kiến trúc máy tính

3

5

Hệ điều hành

4

6

Mạng máy tính

4

Căn cứ vào bảng điểm tốt nghiệp đại học, người dự tuyển sẽ phải học các môn bổ sung kiến thức trên.

Người học phải dự học đầy đủ các buổi học bổ sung kiến thức, dự thi kết thúc môn học. Khi hoàn thành môn học với điểm thi đạt từ 5 điểm trở lên, người học được cấp chứng nhận đã học bổ sung kiến thức để bổ sung hồ sơ dự tuyển cao học.

 

3. Thời gian đăng kí học bổ sung kiến thức:

Đăng ký học: từ ngày thông báo, đến hết ngày 28/12/2016. Khi đăng ký học cần mang theo đơn đăng ký học bổ túc kiến thức, bản sao bằng đại học, bản sao bảng điểm đại học, bảng sao bảng điểm cao đẳng (nếu có)

Thời gian học: dự kiến từ: 09/01/2017, vào các tối từ thứ hai đến thứ bảy, từ 18 giờ 00.

Học phí: 1 300 000đ/môn

Hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký học (theo mẫu)

- Bản sao bằng đại học

- Bản sao bảng điểm đại học

- Bản sao bảng điểm cao đẳng (nếu có)

Nơi đăng ký và dự học: Lầu 1- 133-133G, Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, TP HCM.

 

4. Địa chỉ liên hệ:

  • Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Phòng ĐTSĐH&KHCN (P A106)

Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM. Điện thoại: (84) 837252002, bấm số nội bộ 110, vào các ngày làm việc trong tuần (gặp CV Diễm Thúy, Minh Linh).

  • Văn phòng quản lý Sau đại học

133-133G, Nguyễn Chí Thanh, Q.5, TP.HCM, Tầng 1-P103.

Điện thoại: 08-66735861 (gặp CV Tuyết Minh, Kim Cương).

Website: http://www.sdh.uit.edu.vn              Email: dtsdh@uit.edu.vn