Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2020

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2020

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. HCM (ĐHQG-HCM) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020 như sau:

 1. NGÀNH TUYỂN SINH

TT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Chỉ tiêu

Ngành đúng

 1.  

Công nghệ thông tin

9480201

05

Công nghệ thông tin

 1.  

Khoa học máy tính

9480101

03

Khoa học máy tính

Đối với người dự tuyển có bằng thạc sĩ ngành gần hoặc ngành khác với ngành đăng ký dự thi: Nhà trường sẽ căn cứ vào các học phần đã tích lũy ở trình độ thạc sĩ, kiến thức cần cập nhật, bổ sung và yêu cầu của lĩnh vực, đề tài nghiên cứu, xác định số học phần và khối lượng tín chỉ nghiên cứu sinh cần phải học bổ sung (Phụ lục I).

 1. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo tiến sĩ chính thức đối với người có bằng thạc sĩ cùng ngành là 03 năm tập trung, đối với người chỉ có bằng đại học cùng ngành là 05 năm tập trung.

Nếu nghiên cứu sinh được Trường cho phép không học tập trung thì chương trình đào tạo và nghiên cứu của nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học tập và nghiên cứu tại Trường đáp ứng thời gian đào tạo tiến sĩ theo quy định, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục để thực hiện đề tài nghiên cứu tại Trường.

 1. THỜI GIAN XÉT TUYỂN, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN
 1. Thời gian xét tuyển:
 • Đợt 1: dự kiến giữa tháng 5
 • Đợt 2: dự kiến giữa tháng 10.
 1. Hình thức: xét tuyển.
 2. Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/người dự tuyển.
 1. THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI VÀ NGÀY KHAI GIẢNG
 1. Thời gian công bố kết quả: dự kiến đợt 1 giữa tháng 6 và đợt 2 giữa tháng 11.
 2. Ngày khai giảng, nhập học: dự kiến đợt 1 đầu tháng 7 và đợt 2 đầu tháng 12.
 1. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Văn bằng:
 • Người tốt nghiệp thạc sĩ ngành đúng hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển hoặc tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy 8.0 (theo thang điểm 10) trở lên;
 • Người dự tuyển là tác giả ít nhất một bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Danh mục tạp chí, hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành do Trường quy định và thông báo rộng rãi trước kỳ tuyển sinh;
 • Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành ngôn ngữ nước ngoài (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật) do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
 • Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ theo quy định tại bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng Anh, trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM cho phép hoặc công nhận.

BẢNG THAM CHIẾU CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH

STT

Chứng chỉ

Trình độ

1

TOEFL iBT

45

2

IELTS

5

3

Cambridge examination

CAE 45

PET Pass with Distinction

 • Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.
 1. Bài luận về hướng nghiên cứu:

Bài luận trình bày rõ ràng về hướng nghiên cứu, đề tài hoặc chủ đề nghiên cứu; tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; kế hoạch học tập và nghiên cứu trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như sự chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; đề xuất người hướng dẫn. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4 (Phụ lục II).

 1. Cán bộ hướng dẫn:
 • Được ít nhất một nhà khoa học có chức danh phó giáo sư trở lên hoặc học vị tiến sĩ khoa học; hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn có tên trong danh sách do Trường công bố, đồng ý nhận hướng dẫn. Trường hợp người dự tuyển đề nghị người hướng dẫn không có tên trong danh sách trên, người dự tuyển phải xin ý kiến và phải được Hiệu trưởng chấp nhận trước khi nộp hồ sơ dự tuyển. Tiêu chuẩn người hướng dẫn nghiên cứu sinh phải đáp ứng các quy định tại Phụ lục III.
 • Danh sách cán bộ khoa học và hướng nghiên cứu tham khảo tại website: https://sdh.uit.edu.vn/huong-nghien-cuu-cua-ncs
 1. Thư giới thiệu:

Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng ngành với ngành dự tuyển.

 1. HỒ SƠ XÉT TUYỂN

Phát và nhận hồ sơ xét tuyển: đợt 1 đến hết ngày 14/5 và đợt 2 đến hết ngày 14/10.

 • Lệ phí xét hồ sơ: 60.000 đồng. (nộp khi nộp hồ sơ).
 • Hồ sơ xét tuyển gồm:
 1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
 2. Lý lịch (theo mẫu, có xác nhận của cơ quan/địa phương, có đóng giáp lai ảnh);
 3. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học;
 4. Bản sao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, bản sao bảng điểm Cao học;
 5. Bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ;
 6. Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);
 7. 06 bản bài luận về hướng nghiên cứu (theo mẫu);
 8. Bản sao các công trình nghiên cứu khoa học;
 9. Giấy chứng nhận sức khỏe;
 10. Thư xác nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh của người hướng dẫn (theo mẫu);
 11. 02 thư giới thiệu của nhà khoa học cùng ngành (theo mẫu);
 12. Giấy chứng nhận đối tượng chính sách (nếu có);
 13. 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh).
 • Các văn bằng và bảng điểm do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công chứng bằng Tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại http://cnvb.deta.edu.vn).
 1. CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ

Người dự tuyển chưa đáp ứng các điều kiện xét tuyển có thể nộp hồ sơ xin đăng ký học dự bị tiến sĩ. Trong thời gian tối đa 24 tháng, người học dự bị tiến sĩ có thể hoàn thiện, bổ sung các điều kiện dự tuyển theo quy định để được xét tuyển nghiên cứu sinh chính thức. Các môn học trong thời gian dự bị tiến sĩ sẽ được bảo lưu tối đa 24 tháng (Phụ lục IV).

 1. LIÊN HỆ
 1. Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM.

Điện thoại: (028) 37252002-110.

 1. Văn phòng quản lý Sau đại học.

Địa chỉ: số 291 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.

Điện thoại: 028- 6673 5861.

Website: sdh.uit.edu.vn         Email: dtsdh@uit.edu.vn