Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LÊN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2023 NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM trân trọng thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo (CTĐT) liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ (liên thông Đại học-Thạc sĩ) ngành Hệ thống thông tin đợt 2 năm 2023 như sau:

  1. KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ CTĐT LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC -THẠC SĨ

Chương trình đào tạo liên thông Đại học-Thạc sĩ được triển khai từ năm học 2022-2023 cho phép sinh viên có học lực khá giỏi có thể rút ngắn tổng thời gian học tập so với tổng thời gian đào tạo của trình độ đại học và trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng.
Sinh viên tham dự chương trình có thể đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ từ năm thứ 3 trong quá trình học đại học. Các môn học tích lũy này được xét công nhận cho các môn ở trình độ đại học (được xét tối đa 15 tín chỉ).

  1. NGÀNH TUYỂN SINH

Bậc

Tên ngành

Mã ngành

Loại hình

Khoa quản lý

Đại học

Hệ thống Thông tin

7480104

Chính quy

Hệ thống Thông tin

Thạc sĩ

Hệ thống Thông tin

8480104

Chính quy

Hệ thống Thông tin

  1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: dự kiến 20
  2. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ CTĐT LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC-THẠC SĨ

Người dự tuyển là sinh viên đại học năm thứ 3, năm thứ 4 thỏa các tiêu chí sau tại thời điểm xét tuyển:

  • Đã học xong học kỳ 5 theo thiết kế của chương trình đào tạo đại học ngành Hệ thống thông tin.
  • Điểm trung bình tích lũy tối thiểu: 7.0
  • Số tín chỉ tích lũy tối thiểu: 60
  1. THỜI GIAN, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO
  • Thời gian xét tuyển: tháng 12/2023.
  • Hình thức xét tuyển: xét tuyển thông qua đánh giá hồ sơ và phỏng vấn chuyên môn.
  • Hình thức đào tạo, thời gian đào tạo: học tập trung, thời gian đào tạo: 5,5 năm (tổng thời gian tham gia CTĐT trình độ đại học và CTĐT trình độ thạc sĩ).
  1. CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ
  • Bước 1: Đăng ký

Sinh viên đăng ký tham gia chương trình từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2023 trực tuyến tại link: https://forms.gle/cJwwqRAfs5pxaVjN8

  • Bước 2: Thông báo kết quả

Kết quả xét duyệt hồ sơ sẽ được Trường gửi qua email cho sinh viên từ ngày 05/12-08/12/2023.

  • Bước 3: Phỏng vấn: dự kiến 15/12/2023
  • Bước 4: Xác nhận tham gia chương trình liên thông Đại học-Thạc sĩ.

Sinh viên được thông báo đủ điều kiện tham gia CTĐT nộp phiếu trực tiếp tại Phòng đào tạo Sau Đại học& Khoa học Công nghệ.

Thời gian đăng ký môn học trình độ thạc sĩ dự kiến: tháng 12/2023.

Sau khi đăng ký môn học trình độ thạc sĩ, sinh viên không cần đăng ký những môn học đại học được xét miễn tương ứng.

  1. THÔNG TIN LIÊN HỆ
  1. Phòng ĐTSĐH&KHCN (Phòng A106), Trường Đại học Công nghệ Thông tin:

Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Điện thoại: 0918 302 372 (Cô Minh).

  1. Phòng ĐTĐH: TS. Lâm Đức Khải.    Email: khaild@uit.edu.vn
  2. Khoa HTTT: TS. Cao Thị Nhạn.       Email: nhanct@uit.edu.vn

Web: http://www.sdh.uit.edu.vn email: qlsdh@uit.edu.vn