Skip to content Skip to navigation

Thông báo TKB môn học tiếp theo ngành KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo TKB môn học tiếp theo ngành KHMT. Anh/Chị học khác ngành có thể đăng từ hôm nay đến hết ngày 04/9/2023.

Lưu ý:  Khi đã đăng ký thì không được phép hủy, nếu không học thì sẽ bị 0đ, không công nhận quá 12TC khác ngành trong toàn khóa học.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN