Skip to content Skip to navigation

Thông báo Thứ tự sơ đồ chỗ ngồi- Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN gửi đến các Anh/Chị học viên đã đăng ký tham dự lễ trao bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2018 về thông báo sơ đồ chỗ ngồi cũng như thứ tự nhận bằng của Phòng CTSV như sau:
Lưu ý:
Sau khi dự lễ, học viên nhận bằng tại Phòng A106, Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.
  • Mang theo thẻ học viên, CMND khi nhận bằng.
  • Mang theo bìa đựng và bảo quản Bằng tốt nghiệp (khổ A3)

Xem hướng dẫn và sơ đồ chỗ ngồi (file đính kèm).

Đề nghị các Anh/Chị học viên thực hiện đúng theo quy định.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.