Skip to content Skip to navigation

Thông báo thu học phí khóa 12 đợt 1,2 và khóa 13 đợt 1

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 12 (2017) đợt 1,2 và khóa 13 (2018) đợt 1 thông báo thu học phí từ phòng Kế hoạch tài chính theo file đính kèm.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: