Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ HK1 2017-2018

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các Nghiên cứu sinh từ khóa 2016 trở về trước về việc thu học phí HK1 năm học 2017-2018 như sau:
1. Số tiền học phí: 10.900.000 đồng (Mười triệu chín trăm ngàn đồng chẵn./.)
2. Phương thức đóng tiền học phí: Nghiên cứu sinh đóng tiền học phí vào Tài khoản với thông tin như sau:
Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Ngân hàng: BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn
Số tài khoản: 31410001210304
Lưu ý: Khi đóng tiền học phí, Nghiên cứu sinh cần ghi đầy đủ các thông tin sau vào nội dung nộp tiền: Họ và tên, mã số, đóng tiền học kỳ 1 năm 2017-2018.
Ví dụ: Nguyễn Văn A, mã số: N16xxxx, nghiên cứu sinh khóa 2016, đóng tiền học phí HK1 năm học 2017-2018. Nhà trường không chấp nhận việc Nghiên cứu sinh đóng tiền học phí qua thẻ ATM.
3. Thời hạn nộp học phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/11/2017.
Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.