Skip to content Skip to navigation

Thông báo thu học phí bảo vệ luận văn thạc sĩ ngày 11-12/01/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên bảo vệ ngày 11-12/01/2018 về việc hoàn tất học phí bảo vệ luận văn sư sau:

- Số tiền: 5,000,000 đồng.

- Phương thức đóng: chuyển khoản (chi tiết cụ thể xem file đính kèm).

Đề nghị các học viên nghiêm túc thực hiện.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.