Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời khoá biểu Khoá 13 đợt 1 ngành CNTT và KHMT (cập nhật thêm môn)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học thời khóa biểu khóa 13 (khóa tuyển 2018, đợt 1).

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: