Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời khóa biểu học kì 1 (2021-2022)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên thời khóa biểu học kỳ 1 (2021-2022).

Hình thức giảng dạy : online trên MS Team đến khi có thông báo mới , phòng học dự kiến khi học offline

Thời gian đăng ký: 10/6/2021 - 13/6/2021

Lưu ý: Anh/Chị học viên phải hoàn tất học phí còn thiếu trước khi đăng ký học phần. Mọi thắc mắc về học phí vui lòng liên hệ cô Vy (vylvtt@uit.edu.vn), thắc mắc về thời khóa biểu và đăng ký học phần vui lòng liên hệ cuongvtk@uit.edu.vn

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN