Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời khóa biểu dự kiến cao học khóa 11

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 thời khóa biểu dự kiến hai ngành KHMT và CNTT. Đề nghị Anh/Chị học viên đăng ký danh sách các môn tự chọn chính thức của học kì này trên hệ thống trong phần đăng ký môn học.(Danh sách học viên đăng ký môn học là danh sách chính thức dự thi kết thúc môn)

Thời gian đăng ký : 31/5/2017 đến hết ngày 01/6/2017.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN