Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời khóa biểu chính thức khóa 11

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 thời khóa biểu chính thức học kì tiếp theo. Thời gian học chính thức bắt đầu từ tuần sau ngày 05/6/2017.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN