Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian bắt đầu dạy online

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên thời gian học online chính thức bắt đầu như sau:

_ Môn Công nghệ phần mềm tiên tiến bắt đầu lúc 18g tối thứ năm 26/3/2020.

_ Môn Xử lý tín hiệu số nâng cao bắt đầu lúc 13g30 chiều thứ bảy 28/3/2020.

_ Môn Hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến bắt đầu lúc 18g tối thứ hai 30/3/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN