Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi lịch học môn Ngôn ngữ học máy tính ngày 22/12/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Sáng thứ bảy, ngày 22/12/2018 , môn Ngôn ngữ học máy tính, do thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách nghỉ.

Thầy sẽ dạy bù vào sáng chủ nhật ngày 23/12/2018.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.