Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi lịch học môn Hệ thống nhúng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Môn Các hệ thống nhúng do thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách sẽ đổi lịch giảng từ tối thứ hai hàng tuần sang tối thứ ba hàng tuần.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.