Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi lịch học môn Hệ hỗ trợ ra quyết định

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11_CNTT thay đổi lịch học môn Hệ hỗ trợ ra quyết định do Thầy Dương Minh Đức phụ trách. (Cập nhật theo thời khóa biểu đính kèm)

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: