Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi lịch học bù môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề (cập nhật)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Sáng thứ bảy ngày 21/7/2018 môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề do thầy Đỗ văn Nhơn phụ trách thầy không dạy bù (lý do thầy bận đột xuất)

Sáng chủ nhật ngày 22/7/2018 thầy dạy bù như thông báo ban đầu.

Chiều thứ bảy ngày 21/7/2018, lớp học bình thường.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.