Skip to content Skip to navigation

Thông báo sinh hoạt đầu khoá cao học khoá 18 đợt 1 năm 2023

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các Anh/Chị học viên đã trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 18 đợt 1  đến tham gia buổi sinh hoạt đầu khóa như sau:

Thời gian: 10 giờ 00, sáng chủ nhật ngày 06/8/2023, cụ thể:

Địa điểm: Giảng đường A2-07-09 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Q1, TPHCM.

Thành phần tham dự:  Khoa- Khoa học máy tính, Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin, Khoa Hệ thống thông tin, Khoa Mạng máy tính và truyền thông, Trưởng phòng- ĐTSĐH&KHCN, và các Thầy/Cô trong phòng, khoa, bộ môn.

Đề nghị các Anh/Chị thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ theo như thông báo. 

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.