Skip to content Skip to navigation

Thông báo sinh hoạt đầu khoá cao học khoá 14 đợt 2 năm 2019

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các Anh/Chị học viên đã trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 14 đợt 2 bao gồm: 11 học viên lớp Công nghệ Thông tin, 16 học viên lớp Khoa học Máy tính, 05 học viên lớp Hệ thống thông tin tham gia buổi sinh hoạt đầu khóa như sau:

Thời gian: Lúc 9 giờ 30 sáng ngày 15/12/2019.

Địa điểm: Phòng 5.1, 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, Tp Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự:  Khoa- Khoa học máy tính, Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin, Khoa Hệ thống thông tin, Trưởng phòng- ĐTSĐH&KHCN, và các Thầy/Cô trong phòng, khoa, bộ môn.

Đề nghị các Anh/Chị thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ. 

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.