Skip to content Skip to navigation

Thông báo seminar học thuật của TS. Hoàng Trọng Nghĩa, Giảng viên khoa Hệ thống Thông tin, hiện đang nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm MIT-IBM Waston AI Lab, Hoa Kỳ

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học và các Anh/Chị nghiên cứu sinh thông tin về hoạt động seminar học thuật của TS. Hoàng Trọng Nghĩa, Giảng viên khoa Hệ thống Thông tin, hiện đang nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm MIT-IBM Waston AI Lab, Hoa Kỳ như sau:

Thời gian:  10 giờ 00, ngày 05 tháng 8 năm 2019

Địa điểm: Phòng E9.3, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Nội dung: Một số hướng nghiên cứu của Phòng thí nghiệm MIT-IBM Waston AI Lab, MIT, Hoa Kỳ và kết nối với đại học Hoa Kỳ.

Phòng ĐTSĐH&KHCN thân mời các Anh/Chị HVCH và NCS quan tâm, sắp xếp thời gian đến tham dự.

Trân trọng. 

Phòng ĐTSĐH&KHCN.