Skip to content Skip to navigation

Thông báo seminar học thuật của GS đến từ ĐH Québec, Canada

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học và các Anh/Chị nghiên cứu sinh thông tin về hoạt động seminar học thuật giữa Bộ môn Mạng máy tính, Khoa MMT&TT Trường ĐHCNTT và GS. Lê Bảo Long từ ĐH Québec, Canada với thông tin như sau:

  • Thời gian: 13g30 - 15g30 ngày 04/07/2018.
  • Địa điểm: dự kiến phòng E1.1 ,Trường ĐHCNTT, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Q.Thủ Đức.
  • Topics: "Potential Applications and Challenges of 5G Networked Internet of Everything"

Tóm tắt nội dung và short bio của GS. Long xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Phòng ĐTSĐH&KHCN thân mời các Anh/Chị HVCH và NCS quan tâm, sắp xếp thời gian đến tham dự.

Trân trọng. 

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: