Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định về việc buộc thôi nhiệm vụ học tập đối với học viên khóa 2016 đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Quyết định về việc buộc thôi nhiệm vụ học tập đối với học viên khóa 2016 đợt 2 thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ do hết thời gian gia hạn cho phép.

File đính kèm: