Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định thôi nhiệm vụ học tập khóa 2015 đợt 1

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên khóa 2015 đợt 1 chưa hoàn thành chương trình sẽ buộc thôi nhiệm vụ học tập theo Quyết định và danh sách đính kèm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN