Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định giao đề tài LVTHS ngành KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên Quyết định giao đề tài số 920/QĐ-ĐHCNTT, ngày 22 tháng 12 năm 2017 (file đính kèm) ngành KHMT. Đề nghị học viên liên hệ với GVHD để tiến hành làm luận văn trong 06 tháng theo đúng tiến độ.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.