Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định giao đề tài LVTHS ngành CNTT đợt 1 năm 2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên Quyết định giao đề tài số 176/QĐ-ĐHCNTT, ngày 28 tháng 03 năm 2018 (file đính kèm) ngành CNTT. Đề nghị học viên liên hệ với GVHD để tiến hành làm luận văn trong 06 tháng theo đúng tiến độ.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.