Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương đợt tháng 3/ 2019 Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin.  Thời gian thực hiện luận văn là 6 tháng. Đề nghị các Anh/Chị học viên liên hệ GVHD nỗ lực, quyết tâm học tập, nghiên cứu nghiêm túc để hoàn thành tiến độ theo quy định.

Thân chúc các Anh/ Chị thành công!

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.