Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2021 ngành Khoa học Máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên đã đăng ký xét duyệt đề tài đợt 2 Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính mã số 8480101. (chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm).

Đề nghị các Anh/Chị học viên liên hệ Quý Thầy/ Cô GVHD tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành tiến độ theo quy định.

Thân chúc các Anh/ Chị thành công!

Phòng ĐTSĐH&KHCN.