Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2021 ngành Công nghệ Thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương đợt 2 Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin mã số 8480201. (chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm). Thời gian thực hiện hoàn thành luận văn 6 tháng.

Đề nghị các Anh/Chị học viên liên hệ Quý Thầy/ Cô GVHD tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành tiến độ theo quy định.

Thân chúc các Anh/ Chị thành công!