Skip to content Skip to navigation

Thông báo quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2018, ngành KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên Quyết định giao đề tài luận văn đợt 1, ngành KHMT số 248/QĐ-ĐHCNTT, ngày 26 tháng 04 năm 2018 (file đính kèm). Đề nghị học viên liên hệ với GVHD để tiến hành làm luận văn trong 06 tháng theo đúng tiến độ.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.