Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định giao đề tài đợt 2 ngành KHMT năm 2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương đợt 2 năm 2022 Quyết định công nhận đề tài luận văn ngành Khoa học Máy tính. 

+ Quyết định số 646 / QĐ- ĐHCNTT, ngày 24 tháng 08 năm 2022.

+ Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm.

Đề nghị các học viên liên hệ Quý Thầy GVHD tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành đúng tiến độ theo quy định.

Thân chúc các học viên thành công!

Phòng ĐTSĐH&KHCN.