Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định giao đề tài đợt 1 năm 2022 ngành HTTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Học viên Quyết định công nhận đề tài luận văn ngành Hệ thống Thông tin.

+ Quyết định số 266/QĐ- ĐHCNTT, ngày 25 tháng 04 năm 2022.

+ Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm.

Đề nghị Học viên liên hệ Quý Thầy GVHD tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành đúng tiến độ theo quy định.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: