Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định gia hạn hai năm đào tạo cho khóa 2016 đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo cho học viên cao học về Quyết định gia hạn hai năm đào tạo cho khóa 2016 đợt 2.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: