Skip to content Skip to navigation

Thông báo quyết định công nhận đề tài luận văn thạc sĩ ngành KHMT tháng 01 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên Quyết định giao đề tài luận văn tháng 1 năm 2019, ngành KHMT số 32/QĐ-ĐHCNTT, ngày 24 tháng 01 năm 2019 (file đính kèm). Đề nghị học viên liên hệ với GVHD để tiến hành làm luận văn trong 06 tháng theo đúng tiến độ.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.