Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định công nhận đề tài luận văn thạc sĩ đợt 2 ngành KHMT năm 2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương đợt 2 năm 2023 Quyết định công nhận đề tài luận văn ngành Khoa học Máy tính.

+ Quyết định số 817/ QĐ- ĐHCNTT, ngày 14 tháng 08 năm 2023.

 Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm.

Đề nghị học viên liên hệ Quý Thầy GVHD tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành đúng tiến độ theo quy định.

Thân chúc học viên thành công.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.