Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên có tên theo danh sách đính kèm Quyết định công nhận trình độ ngoại ngữ đầu ra chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ số 130/QĐ- ĐHCNTT, ngày 30 tháng 03 năm 2020.

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN.