Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ thạc sĩ tháng 10 năm 2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên kết quả công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 10 năm 2022 tại Quyết định định số: 824/ QĐ - ĐHCNTT, ngày 04 tháng 10 năm 2022. (Chi tiết cụ thể xem tại file đính kèm).

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.