Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 2 năm 2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến  Anh/Chị học viên có tên theo danh sách đính kèm Quyết định công nhận trình độ ngoại ngữ đầu ra chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ số 650/QĐ- ĐHCNTT, ngày 25 tháng 10 năm 2021.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.