Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên Quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ số 222/ QĐ - ĐHCNTT, ngày 07 tháng 04 năm 2022.

 

Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.