Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp lệ phí gia hạn khóa 2017(đợt 1),2018 (đợt 1)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên khóa 2017 (đợt 1) và khóa 2018 (đợt 1) đóng lệ phí gia hạn theo thông báo. Phòng KHTC sẽ cập nhật thông tin lên hệ thống sau ngày 07/10/2020. Nếu có thắc mắc về học phí vui lòng liên hệ Cô Vy: vylvtt@uit.edu.vn

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN