Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp đồ án môn Toán

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo với Anh/Chị học viên cao học nộp đồ án môn Toán: 

Thời gian: Giờ làm việc(Sáng : 8g00-11g00, Chiều : 14g00-16g00) Ngày thứ bảy và chủ nhật (13-14/6/2020)

Địa điểm: Phòng 5.2 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN