Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp bài thu hoạch môn Toán

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên nộp bài thu hoạch môn Toán vào ngày thứ 7  ngày 03/12/2022. Bài thu hoạch Anh/chị tập hợp in đóng thành 2  quyển nộp tại văn phòng.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN