Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp bài thu hoạch môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nộp bài thu hoạch môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề vào ngày 03-04/10/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN