Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp bài thu hoạch môn Công nghệ tri thức và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nộp bài thu hoạch môn Công nghệ tri thức và ứng dụng vào thứ 7-chủ nhật ngày 23-24/01/2021. (8g00-16g00)

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN