Skip to content Skip to navigation

Thông báo những trường hợp K2017 không nộp phí gia hạn

Trường hợp các học viên khóa 2017 đợt 1 đã hoàn tất chương trình + đã nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ tháng 6, 7/2020 và bảo vệ thành công trong tháng 8/2020 sẽ không nộp phí gia hạn thời gian kéo dài đào tạo.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN