Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận thẻ học viên khóa 15 đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/chị học viên khóa 15 đợt 2 nhận thẻ học viên tại văn phòng Điện Biên Phủ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/01/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN