Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhắc nhở về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nhắc nhở đến các Anh/ chị học viên về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021.

Deadline: 20/10/2021.

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN.